กำหนดการและกิจกรรม

จำนวน : 3 หัวข้อ
2021-05-06 13:44:35 VIEW

คณาจารย์และน.ศ มหาวิทยาลัยราชธานี โดย ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสวดมน์ทำวัตรเย็นผ่านวีดีโอคอล ในวันพระ ที่ 4 พ.ค 2564 เวลา 18.30-19.15 น.
Read more
2021-03-11 22:10:50 VIEW

กำหนดการรายงานตัว เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อลงทะเบียน และดําเนินการแจ้งความจํานงขอกู้ยืมเงินกองทุน ดังนี้
Read more
2021-01-27 09:48:47 VIEW
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน และฝ่ายกิจการต่าง ๆ

จำนวน : 5 รายการ
สมัครเรียนออนไลน์

ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์ / ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

คลิกเปิดลิงค์


Journals of Ratchathani University.

มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นและสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้า...

คลิกเปิดลิงค์


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เพื่อเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน จึงขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกับวารสารราชธานี

คลิกเปิดลิงค์


ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา

อุบลราชธานี TEL.045-319900 FAX. 045-319911 / อุดรธานี TEL.042-292037-8 FAX.042-292727

คลิกเปิดลิงค์


LMS RTU

LMS : Learning Management System is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, and delivery of educational courses, training programs, or learning and development programs. ...

คลิกเปิดลิงค์


อัลบั้มภาพกิจกรรม