ติดต่อสอบถาม กองทุน, การรับสมัคร ,การศึกษาต่อ

ติดต่อผ่าน Line | คลิกเลย

ติดต่อสอบถาม กองทุน, การรับสมัคร ,การศึกษาต่อ

ติดต่อผ่าน Line | คลิกเลย

ติดต่อสอบถาม กองทุน, การรับสมัคร ,การศึกษาต่อ

ติดต่อผ่าน Line | คลิกเลย

ติดต่อสอบถาม กองทุน, การรับสมัคร ,การศึกษาต่อ

ติดต่อผ่าน Line | คลิกเลย

Ratchathani University


กำหนดการและกิจกรรม

จำนวน : 5 หัวข้อ
2021-01-27 09:48:47 VIEW
Read more
0000-00-00 00:00:00 VIEW

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 TCAS Portfolio
Read more
0000-00-00 00:00:00 VIEW

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)
Read more
0000-00-00 00:00:00 VIEW

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)
Read more
0000-00-00 00:00:00 VIEW

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2562
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน และฝ่ายกิจการต่าง ๆ

จำนวน : 4 รายการ
สมัครเรียนออนไลน์

ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์ / ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

คลิกเปิดลิงค์


Journals of Ratchathani University.

มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นและสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้า...

คลิกเปิดลิงค์


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เพื่อเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน จึงขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกับวารสารราชธานี

คลิกเปิดลิงค์


ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา

อุบลราชธานี TEL.045-319900 FAX. 045-319911 / อุดรธานี TEL.042-292037-8 FAX.042-292727

คลิกเปิดลิงค์


อัลบั้มภาพกิจกรรม