ม.ค.64 - มี.ค.64 Image of Sciece "วิจิตร วิจัย" (ภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์) และ พ.ค.64 - ก.ค.64 Science is out there หัวข้อ เที่ยวทั่วทิศกับวิทย์ทั่วไทย


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายกับวิทยาศาสตร์

Image of Sciece "วิจิตร วิจัย" (ภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 7
โดยปีนี้มีการจัดรอบพิเศษเฉพาะสำหรับนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย ส่งภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ (Image of Science "วิจิตร วิจัย") เพิ่มจากการประกวดภาพถ่ายจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Science is out there) ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ http://contest.nsm.or.th/

 

การประกวดในปี 2564 แบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย"

รอบที่ 2: Science is out there หัวข้อ เที่ยวทั่วทิศกับวิทย์ทั่วไทย

รุ่นการแข่งขัน
1. รุ่นประชาชนทั่วไป
2. เยาวชน อายุ 12-18 ปี

(หมายเหตุ: ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุ ในการประกวดรอบที่ 1: Image of Science "วิจิตร วิจัย")

 

ประเภทการประกวด

1.ประเภทยอดเยี่ยม
พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ 
และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

2.ประเภทยอดนิยม
พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก http://contest.nsm.or.th/ ในเมนู "โหวตภาพ"
ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

รอบ

ช่วงเวลารับสมัคร
 

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน

16.00 น.

 

ประกาศผล

 

1

ม.ค.64 - มี.ค.64

Image of Sciece "วิจิตร วิจัย"

(ภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์)

31 มี.ค.64

 

20 เม.ย.64

2

พ.ค.64 - ก.ค.64

Science is out there

หัวข้อ เที่ยวทั่วทิศกับวิทย์ทั่วไทย

31 ก.ค.64

 

20 ส.ค.64

**หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ http://contest.nsm.or.th/**


ลิงค์รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม