ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้งว่า กรมฯ จะดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และรับมอบรางวัลในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้งว่า กรมฯ จะดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  และรับมอบรางวัลในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะได้พิจารณารายชื่อตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุเสนอ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Drive Google
เกณฑ์การสรรหาฯ 

แบบเสนอรายชื่อ 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม