เนื่องด้วย สาขา หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดทำสื่อ และขยายผลต่อไปยังโรงเรียนอนุบาลชุมพลโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ได้ผลตอบรับดีมาก


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

เนื่องด้วย สาขา หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดทำสื่อ และขยายผลต่อไปยังโรงเรียนอนุบาลชุมพลโพนพิสัยจังหวัดหนองคายได้ผลตอบรับดีมากจากคุณครูผู้สอนและนักเรียนได้ร่วมขัuร้องอย่างมีความสุข

 


เปิดรัปชมสื่อ Video Clip

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม