รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ จากคะแนน O-NET รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 18 มิถุนายน 2562

Date post 2019-06-02 by Mr.Admin Page

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ จากคะแนน O-NET รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 18 มิถุนายน 2562


มหาวิทยาลัยราชธานี

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ จากคะแนน O-NET รอบ 2

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 18 มิถุนายน 2562

สนใจเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045319900 ต่อ 118 หรือ 138