โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเครื่องมือแพทย์ เครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูง ทดสอบการใช้งานเป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลศูนย์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเป็นทางการ.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ (High Fidelity 3D Scanner for Medical Applications) ณ SPS Smart card room ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


 

 

 

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ (High Fidelity 3D Scanner for Medical Applications) ณ SPS Smart card room ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

 
      ในการมอบเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูมิโอ ทรีดี จำกัด เป็นผู้มอบ โดยมี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชธานี พร้อมด้วย อาจารย์เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.เยาวลักษณ์ โพธิดารา คณบดีพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันรับมอบ และรับชมการสาธิตการใช้เครื่อง     สำหรับศักยภาพของเครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ (High Fidelity 3D Scanner for Medical Applications) ได้รับทุนด้านวิชาการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อคิดค้นนวัตกรรมต้นแบบสามารถสแกนวัตถุคุณภาพสูง รอบทิศทาง สามารถประมวลผล เก็บประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาคนไข้ ทั้งก่อนและหลังทำการรักษาทางด้านศัลยกรรมใบหน้า สามารถใช้ร่วมกับการตรวจทางไกลผ่านการส่งข้อมูลสามมิติออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญถึงสถานพยาบาลห่างไกลได้ รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลสามมิติในการผลิตกายอุปกรณ์เทียมโดยการขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางเข้าไปในกรุงเทพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทดสอบการใช้งานที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรก โดย บริษัท ลูมิโอ ทรีดี จะได้มอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวไปยัง โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป     

 

      เบื้องต้นการทดลองใช้ในผู้ป่วยของคลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งเป้าหมายไว้ 100 ราย ในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป

 

Date post 2019-08-02 by Mr.Admin Page