ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560   รายละเอียด วันที่ การรับสมัคร 1. การสมัครแบบ รับตรง    -  สมัครด้วยตนเอง     5 มกราค... More detail
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู... More detail
กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปีการศึกษา... More detail

การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ค... More detail
โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ... More detail

หลักสูตรที่เปิดสอน

Search


 

Facebook

Home

โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดหนองปลาปาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-10-14

เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์มองเห็นความสำคัญประเพณีทางพุทธศาสนามีความสำคัญยิ่ง ในปัจจุปันเราชาวพุทธจะมีประเพณีทำบุญทอดกฐินขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง ทางคณะนิติศาสตร์จัดมีการจัดโครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทคณะนิติศาสตร์และร่วมกันทำบุญเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับประเพณีทางพุทธศาสนาและเป็นการสืบสานประเพณีซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวไทยเรามาตลอดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการทำบุญประเพณีทางพุทธศาสนา 
2. เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ 
3’ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา 
4. เพื่อได้รู้ถึงประเพณีทางพุทธศาสนา

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ศิลปวัฒนธรรม โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์