ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าการให้บริจาคทานแก่คนยากไร้เป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน จึงได้จัดให้มีโครงการทำบุญโรงทานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 
1. เพื่อชำระกิเลส คือ ความตระหนี่ในใจของผู้ให้ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้รับจะเป็นใครก็ตาม 
2. เพื่อผูกมิตร ยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ในกลุ่มคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 321308 ภาวะผู้นำ

 

downloadDocv1

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง