ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

Home

บรรยากาศงานพีธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง 2559


บรรยากาศงานพีธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  ประจำปีการศึกษา 2559


โดยมีท่าน ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี เป็นประธาน
ในวันที่ 19 มกราคาม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศปลื้มปิติและประทับใจทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ศิลปวัฒนธรรม บรรยากาศงานพีธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง 2559