ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

Home

ภาพมุมสูงกิจกรรมแปรขบวนตัวอักษร นศ.ราชธานี

ม.ราชธานีขอขอบคุณนักศึกษาทุกคน ด้วยความภาคภูมิใจ

ภาพมุมสูง : ผลลัพธ์จากความร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอดทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ในกิจกรรมแปรขบวนตัวอักษร แด่พ่อหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคีอย่างแท้จริงจนได้ภาพถ่ายที่สวยงาม

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news ภาพมุมสูงกิจกรรมแปรขบวนตัวอักษร นศ.ราชธานี