ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

Home

ราชธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙

21 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "แนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อต้านสารเสพติดแก่คณาจารย์ นักศึกษา และแกนนำนักศึกษา โดยได้มีนโยบายให้สรรหานักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการติดตาม ตรวจสอบและต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดนิทรรศการลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกันในชุมชน รอบมหาวิทยาลัยที่เลือกสรร

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news ราชธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙