ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปีการศึกษา... More detail
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู... More detail

การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ค... More detail
โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ... More detail

หลักสูตรที่เปิดสอน

Search


 

Facebook

Home

ราชธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙

21 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "แนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อต้านสารเสพติดแก่คณาจารย์ นักศึกษา และแกนนำนักศึกษา โดยได้มีนโยบายให้สรรหานักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการติดตาม ตรวจสอบและต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดนิทรรศการลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกันในชุมชน รอบมหาวิทยาลัยที่เลือกสรร

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news ราชธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙