ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รอบ... ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 >> รายละเอีย... More detail
กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปีการศึกษา... More detail
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู... More detail

การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ค... More detail
โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ... More detail

หลักสูตรที่เปิดสอน

Search


 

Facebook

Home

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

มหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมครับ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 
มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 : ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการวิจัย วิเคราะห์แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อต่อยอดการทำวิจัยในอนาคตร่วมกันระหว่างสถาบัน

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559