ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

Home

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

มหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมครับ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 
มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 : ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการวิจัย วิเคราะห์แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อต่อยอดการทำวิจัยในอนาคตร่วมกันระหว่างสถาบัน

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559