ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปีการศึกษา... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลั... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบ... More detail
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รอบ... ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 >> รายละเอีย... More detail

การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ค... More detail
โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ... More detail

หลักสูตรที่เปิดสอน

Search


 

Facebook

Home

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560

         

 

          มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560

กำหนดการดังนี้

          11 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.  ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

                                  เวลา 16.00 น.  นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวรายงาน

                                  เวลา 16.09 น.  อธิการบดี กล่าวเปิดงาน

                                                      อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากท่านอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส

                                                      ร่วมชมการละเล่นพื้นบ้าน และร่วมรับประทานอาหารว่าง

        

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560