ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รอบ... ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 >> รายละเอีย... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลั... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบ... More detail
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560   รายละเอียด วันที่ การรับสมัคร 1. การสมัครแบบ รับตรง    -  สมัครด้วยตนเอง     5 มกราค... More detail

การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ค... More detail
โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ... More detail

หลักสูตรที่เปิดสอน

Search


 

Facebook

Home

พิธีประสาทปริญญาบัตร ๒๕๕๗-๒๕๕๘

กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-06-05

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ๑๑.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตมหาบณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวเข้าห้องประชุม ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
 ๑๒.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตมหาบณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี
 ๑๓.๓๐ น. คณาจารย์และแขกผ้มีเกียรติเข้านั่งในห้องพิธีฯ 
 ๑๔.๐๐ น. พณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีประธานในพิธีฯ และกรรมการสภา เดินทางถึงห้อง รับรองชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติครบ ๖๐ ปี 
 ๑๔.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์เข้าห้องพิธีฯ 
 ๑๔.๒๙ น. พณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีประธานในพิธีฯ และกรรมการ สภาฯ เดินทางถึงห้อง 
พิธีฯ 
 ๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธี (คณาจารย์และบัณฑิตทุกคนยืนเคารพประธานในพิธีฯ)

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 สามารถ Download และอ่านข้อมูลกำหนดการฝึกซ้อมและระเบียบการแต่งกายในวันประสาทปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม ได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news พิธีประสาทปริญญาบัตร ๒๕๕๗-๒๕๕๘