ข่าวสารและกิจกรรม

หมวดหมู่รอง

กำหนดวัน วัดตัวตัดชุดครุย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบ2)
มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ" ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ม.ราชธานี โต้ 'กกอ.' มหาวิทยาลัย " ไม่ได้ไร้คุณภาพ "
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559
ภาพบรรยากาศการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม