การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลบุญทอดกฐินสามัคคี คณะเจ้าภาพทายกทายิกา วัดเกาะแก้วคูณดี เทษบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนสร้างและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี