การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

พิธีไหว้ครู 2559

มหาวิทยาลัยราชธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยมีท่านดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานีเ)้นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำของนักศึกษาคณะพยาบาล กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รางวัลคนดีศรีราชธานี พร้อมด้วยรางวัลการประกวดพานแบบสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของผู้เข้าร่วมอย่างสุดล้น

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000