การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดหนองปลาปาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-10-14

เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์มองเห็นความสำคัญประเพณีทางพุทธศาสนามีความสำคัญยิ่ง ในปัจจุปันเราชาวพุทธจะมีประเพณีทำบุญทอดกฐินขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง ทางคณะนิติศาสตร์จัดมีการจัดโครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทคณะนิติศาสตร์และร่วมกันทำบุญเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับประเพณีทางพุทธศาสนาและเป็นการสืบสานประเพณีซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวไทยเรามาตลอดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการทำบุญประเพณีทางพุทธศาสนา 
2. เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ 
3’ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา 
4. เพื่อได้รู้ถึงประเพณีทางพุทธศาสนา

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000