การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

บรรยากาศงานพีธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง 2559


บรรยากาศงานพีธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  ประจำปีการศึกษา 2559


โดยมีท่าน ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี เป็นประธาน
ในวันที่ 19 มกราคาม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศปลื้มปิติและประทับใจทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม บรรยากาศงานพีธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง 2559