การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์

1.โครงการฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม 

 

 

P11

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

 

 

2.โครงการเยือนชุมชนคนทำเทียน

 

                    คณะศึกษาศาสตร์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน 

 

3.โครงการประกวดสรภัญญะ

 

20180505 162204

20180505 163151

 

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมสืบสานวรรณกรรมท้องถิ่นของอีสาน ด้วยวิธีส่งเสริม สนับสนุนการขับร้อง และสวดสรภัญญะด้วยการจัดประกวดการขับร้อง

 

4.โครงการรำวงมาตรฐาน

 

 

 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์