การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี

1.โครงการเข้าค่ายปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรม

P11

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

 

2.โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมใจกันทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

 

 3.โครงการตักบาตรและฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย

 

 

4.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

 

 

 

 

5.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

6.โครงการเยือนชุมชนคนทำเทียน

 

 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี