การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี

1. โครงการเข้าค่ายปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรม วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสว่างวีระวงศ์

2. โครงการฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ตลอดปีการศึกษา

3. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

4. โครงการวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

5. โครงการวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและประชาธิปไตย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

6. โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

7. โครงการฮีตบุญกฐิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเกาะแก้วคูณดี

 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี