ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
กําหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีปีการศึกษา 2559
กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา่ 2559
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา