ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-02-29

การสมัครแบบรับตรงและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
สมัครทางไปรษณีย์และสมัครออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์–18 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rtu.ac.th และติดประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล