ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปีการศึกษา 2560 

การสมัครแบบ รับตรง

  •  สมัครด้วยตนเอง 5 มกราคม –17 พฤษภาคม 2560

           ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

1) ผ่านทางเว็บไซต์  www.rtu.ac.th 

2) ประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

 Download เอกสารกําหนดการ

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560