ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศ "ราชธานีเกมส์" มหาวิทยาลัยราชธานี

วันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชธานีได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ราชธานีเกมส์" ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดกิจกรรม

ราชธานีเกมส์ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07:00-17:00 น. โดยประมาณ ซึ่งภายในงานมีการเดินพาเหรด การแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ การประกวด Sport Girl & Sport Boy ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และนักศึกษา มีความสนุกสนานและปลื้มปิติ ต่อคณะทำงานและบุคคลภายนอกที่ได้พบเห็น โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม บรรยากาศ "ราชธานีเกมส์" มหาวิทยาลัยราชธานี