ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดช่วงเวลาของการศึกษาและดำเนินกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

- ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
9 ก.ค. 2559 0:01 น.-14 ส.ค. 2559 23:59 น.
- ช่วงวันเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา - เปลี่ยนสถานะ
15 ส.ค. 2559 0:01 น. 4 ก.ย. 2559 23:59 น. 
- ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา
15 ส.ค. 2559 0:01 น. 4 ก.ย. 2559 23:59 น. 
- ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา
15 ส.ค. 2559 0:01 น. 4 ก.ย. 2559 23:59 น. 
- ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
5 ก.ย. 2559 0:01 น. 25 ก.ย. 2559 23:59 น. 
- วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด
15 ส.ค. 2559 0:01 น. 4 ก.ย. 2559 23:59 น. 
- วันสอบปลายภาค
28 พ.ย. 2558 0:01 น. - 18 ธ.ค. 2559 23:59 น. 
- วันเปิดภาคการศึกษา
8 ส.ค. 2559 0:01 น. 8 ส.ค. 2559 23:59 น. 
- วันปิดภาคเรียน
19 ธ.ค. 2559 0:01 น. 19 ธ.ค. 2559 23:59 น. 
- การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
31 ต.ค. 2559 0:01 น. 27 ธ.ค. 2559 23:59 น.

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙