ข่าวสารและกิจกรรม

ราชธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙

21 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "แนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อต้านสารเสพติดแก่คณาจารย์ นักศึกษา และแกนนำนักศึกษา โดยได้มีนโยบายให้สรรหานักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการติดตาม ตรวจสอบและต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดนิทรรศการลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีป้องกันในชุมชน รอบมหาวิทยาลัยที่เลือกสรร

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ราชธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙