ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper)

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper) ภายใต้เรื่อง “อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1” ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปี 2559 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper)