ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

มหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมครับ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 
มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 : ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการวิจัย วิเคราะห์แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อต่อยอดการทำวิจัยในอนาคตร่วมกันระหว่างสถาบัน

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559