ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560

         

 

          มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560

กำหนดการดังนี้

          11 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.  ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

                                  เวลา 16.00 น.  นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวรายงาน

                                  เวลา 16.09 น.  อธิการบดี กล่าวเปิดงาน

                                                      อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากท่านอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส

                                                      ร่วมชมการละเล่นพื้นบ้าน และร่วมรับประทานอาหารว่าง

        

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560