ข่าวสารและกิจกรรม

ถ่ายทอดสดโครงการอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Live PLC)

 

PLC Live


ถ่ายทอดสด โครงการอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2560 

1.วันที่ 24เมษายน 2560

  24-04-2018 (1) https://youtu.be/sgllNFKpHB0                    

  24-04-2018 (2) https://youtu.be/T390hAKJTSo

  24-04-2018 (3) https://youtu.be/voog5WADaqk  

  24-04-2018 (4) https://youtu.be/EHuPBvRXEZ8

2.วันที่ 25เมษายน 2560 

25-04-2018 (5) https://youtu.be/dJ-F3_J22NQ

25-04-2018 (6) https://youtu.be/3MTrQnMEdqY  

25-04-2018 (7) https://youtu.be/3MTrQnMEdqY

25-04-2018(8) https://youtu.be/W2EXGJFly84  

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ถ่ายทอดสดโครงการอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Live PLC)