ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

 

STUDY 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 แบบ พิจารณาจากคะแนน O-Net, GAT/PAT

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

     เอกสารแนบท้ายประกาศ

       1) แบบฟอร์มการชำระเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์พยาบาล

       2) แบบรายงานผลการตรวจร่างกายประจำปี 2561

ลงประกาศวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2