ข่าวสารและกิจกรรม

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด RTUNC 2018 (ราชธานีวิชาการ ครั้งที่3)

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด RTUNC 2018 (ราชธานีวิชาการ ครั้งที่3)

2018 live

 

Keynote: ศาสตราจารย์พิเศษ วิจิตร ศรีสอ้าน, "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0"

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ถ่ายทอดสดพิธีเปิด RTUNC 2018 (ราชธานีวิชาการ ครั้งที่3)