ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจปีการศึกษา 2561 (รับตรงอิสระ)

 

    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

pdf icon 250x250

   

 เอกสารแนบท้ายประกาศ

1) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2) ผลการตรวจร่างกายรอบ 3

3) แบบฟอร์มชำระเงินค่ายืนยันสิทธ์

ลงประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจปีการศึกษา 2561 (รับตรงอิสระ)