ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีประสาทปริญญาบัตร ๒๕๕๗-๒๕๕๘

กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-06-05

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ๑๑.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตมหาบณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวเข้าห้องประชุม ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
 ๑๒.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตมหาบณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี
 ๑๓.๓๐ น. คณาจารย์และแขกผ้มีเกียรติเข้านั่งในห้องพิธีฯ 
 ๑๔.๐๐ น. พณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีประธานในพิธีฯ และกรรมการสภา เดินทางถึงห้อง รับรองชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติครบ ๖๐ ปี 
 ๑๔.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์เข้าห้องพิธีฯ 
 ๑๔.๒๙ น. พณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีประธานในพิธีฯ และกรรมการ สภาฯ เดินทางถึงห้อง 
พิธีฯ 
 ๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธี (คณาจารย์และบัณฑิตทุกคนยืนเคารพประธานในพิธีฯ)

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 สามารถ Download และอ่านข้อมูลกำหนดการฝึกซ้อมและระเบียบการแต่งกายในวันประสาทปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม ได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้

 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม พิธีประสาทปริญญาบัตร ๒๕๕๗-๒๕๕๘