การรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 รอบ 2

>> รายละเอียดกำหนดการ 

 

 

ายเอี

วันที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

10 กรกฎาคม 2560

ทาง www.rtu.ac.th  และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ  พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

14 กรกฎาคม 2560

สัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย

14 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

19 กรกฎาคม 2560

ทาง www.rtu.ac.th และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ  พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

รายงานตัว ลงทะเบียน

และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.)

21 กรกฎาคม 2560

สำนักทะเบียน และสำนักกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

5 สิงหาคม 2560

ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินี

เข้าค่ายปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรม

6 – 8 สิงหาคม 2560

เปิดภาคเรียน

                          9 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2