ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการวันรพีรำลึก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันนี้จึงมีความสำคัญต่อนักกฎหมายทั่วทั้งประเทศไทย 
      คณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญวันดังกล่าว จึงได้มีการจัดงานวันรพีรำลึกขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในปี 2558 นี้ คณะนิติศาสตร์ได้จัดงานรำลึกโดยคำนึงถึงพระคุณานุปการของพระองค์ท่านเป็นพิเศษเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์พระบิดาของกฎหมายไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแก่พระบิดาแห่งกฎหมายไทยขึ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์พระบิดาของกฎหมายไทย 
2. เป็นการจัดงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรำลึกถึงบุคคลสำคัญของวงการกฎหมาย
3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการในการจัดงานวันรพีรำลึกกับองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม 
4. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสาขาอาชีพทางกฎหมายต่างๆอย่างเห็นประจักษ์ ทราบถึงกระบวนการศาล และมีจิตสำนึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของวงการยุติธรรม
5. เพื่อให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก 6. เพื่อนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 721313 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม โครงการวันรพีรำลึก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี