ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2

 

STUDY 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 แบบ พิจารณาจากคะแนน O-Net, GAT/PAT

    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     เอกสารแนบท้ายประกาศ

1) กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน

2) ขั้นตอนการยื่นกู้ยืม

3) แบบคำขอกู้ยืมเงิน

4) ใบเตรียมเอกสารกู้ยืม

5) แบบสัมภาษณ์

6) หนังสือรับรองรายได้

7) จิตอาสา     

ลงประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2