ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การวัดตัวตัดชุดครุย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุย ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 72 พรรษา มหาราชินีนาถ