เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-02-29

การสมัครแบบรับตรงและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
สมัครทางไปรษณีย์และสมัครออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์–18 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rtu.ac.th และติดประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Attachments:
Download this file (Application_Selection.pdf)Application_Selection.pdf[ ]58 kB
Download this file (cover_page.pdf)cover_page.pdf[ ]55 kB
Download this file (Record_History.pdf)Record_History.pdf[ ]70 kB
Download this file (รับสมัครโควตาพยาบาล.pdf)รับสมัครโควตาพยาบาล.pdf[ ]2660 kB
Download this file (แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ประจำปี 2561.pdf)แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561[เอกสารแบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561]41 kB