ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561

 

pdf icon 250x250

คลิกเพื่อโหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

เอกสารแนบทั้งหมด  7 รายการ

1.แบบคำขอกู้ยืมเงิน.

2.ใบเตรียมเอกสารการกู้ยืม.

3.มหาวิทยาลัยราชานีแบบสัมภาษณ์-61

4.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน-2561

5.จิตอาสา

6.ขั้นตอนการยื่นกู้ยืม-กยศ

7.กำหนดการรายงานตัวและเอกสารลงทะเบียนเรียน61 

 

ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 25561

Attachments:
Download this file (-ประกาศรายชื่อู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับตรงอิสระ).pdf)-ประกาศรายชื่อู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับตรงอิสระ).pdf[ ]96 kB
Download this file (1.แบบคำขอกู้ยืมเงิน.doc)1.แบบคำขอกู้ยืมเงิน.doc[ ]110 kB
Download this file (2.ใบเตรียมเอกสารการกู้ยืม.doc)2.ใบเตรียมเอกสารการกู้ยืม.doc[ ]48 kB
Download this file (3.มหาวิทยาลัยราชานีแบบสัมภาษณ์-61.doc)3.มหาวิทยาลัยราชานีแบบสัมภาษณ์-61.doc[ ]44 kB
Download this file (4.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน-2561.doc)4.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน-2561.doc[ ]38 kB
Download this file (5.จิตอาสาdoc.doc)5.จิตอาสาdoc.doc[ ]232 kB
Download this file (6.ขั้นตอนการยื่นกู้ยืม-กยศ doc.doc)6.ขั้นตอนการยื่นกู้ยืม-กยศ doc.doc[ ]55 kB
Download this file (7.กำหนดการรายงานตัวและเอกสารลงทะเบียนเรียน61 doc.doc)7.กำหนดการรายงานตัวและเอกสารลงทะเบียนเรียน61 doc.doc[ ]141 kB