คู่มือและวิธีการเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


คู่มือและวิธีการเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 4 ส่วน ดังหัวข้อต่อไปนี้

1. สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. สร้างเนื้อหาย่อยภายในข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อ upload file ให้ Download หรือ กรณีมีรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอภายหลัง

3. สร้างอัลบั้มรูปภาพ 

4. สร้างและเปลี่ยนภาพสไลด์ส่วนหัวเว็บไซต์

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย 1 หัวข้อ

×
1 • คู่มือ Web Development


Keywork:WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:50:49

เนื้อหาย่อย

×
1 • คู่มือ Web Development


Keywork:WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:50:49

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113