ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ออนไลน์ ทุกวันพระ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


ขอเชิญ นักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ออนไลน์

ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐- ๒๐.๐๐ น.

ผ่านทาง Google meet

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113