กิจกรรมจิตอาสา โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และชมรมฯ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา
ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชมรมจิตอาสาฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

ชมรมจิตอาสาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่วัดท่าวังหิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113