| มหาวิทยาลัยราชธานี ®


อัลบั้มภาพกิจกรรม: กิจกรรมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม

มีจำนวน 69 ภาพ

ท่านอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ เป็นประธานจัดการประชุมมากมาย อธิเช่น โครงการ PLC, โครงการทำบุญโรงทาน, และขอให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาชมรม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ช่วยเผยแพร่หรือบอกกล่าวต่อผู้นำนักศึกษา สโมสร และประธานชมรมในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่ ตามความต้องการ แต่ขอให้เรียนปรึกษาหรือรายงานอาจารย์ประจำชมรมที่ดูแลให้คำปรึกษาเสมอ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีความสุข สนุกทั้งต่อตัวนักศึกษาและคณะทำงาน