เตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

เตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี   |     |  


คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครั้งที่ 8

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โฑธิดารา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โฑธิดารา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ที่เข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 1205 - 1206 อาคาร 72 พรรษาบรมราชินีนาถ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 

   รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม