โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เรื่องการลงโปรแกรม SPSS และการใช้ e-book


ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น 2 วันคือ 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. 

เรื่องการลงโปรแกรม SPSS และการใช้ e-book สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยากรโดยอาจารย์กฤติกรณ์ ศรีโสภา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ


วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft office เบื้องต้น (Microsoft Word และ Microsoft  Power Point) และการใช้ e-book สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม