ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, ศูนย์บริการวิชาการ จากแหล่งข้อมูลและความรู้มากมาย | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, ศูนย์บริการวิชาการ จากแหล่งข้อมูลและความรู้มากมาย

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี   |     |  


ประชาสัมพันธ์ "นักศึกษา" สามารถรับข้อมูลกิจกรรมและร่วมชมสื่อความรู้

ที่ล้วนแล้วคัดสรรมาเพื่อให้ทุกๆ คน จากข้อมูลและลิงค์ต่อไปนี้ .. ..
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, ศูนย์บริการวิชาการ, องค์ความรู้บัณฑิตวิทยาลัย

 

          ประกาศ: เชิญชวนร่วมรับชมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้จากแหล่งข้อมูล ฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีประเด็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราชาวราชธานี ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ การดูแลตัวเอง การทำบุญสร้างกุศล และกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยการแบ่งปันสู่มวลมนุษย์ชาติ สามารถเข้ารับชม จากนักข่าว นักกิจกรรม และสื่อมวลชนภายในมหาวิทยาลัยราชธานีแห่งนี้ ล้วนมีสาระสำคัญหรือองค์ประกอบ ที่เรียกว่า “5 W 1 H” ดังต่อไปนี้

  1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
  2. ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ
  3. ที่ไหน (Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน
  4. เมื่อไร (When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด
  5. ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
  6. ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมด้านพุทธศาสนา พร้อมด้วยการสื่อสารในโลกออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข ได้กุศล ทำกิจกรรมร่วมกันทุกที่ ทุกเวลา

คณะกรรมการ ....................................................

ผู้อำนวยการ ...................................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ...............................................


 

ศูนย์บริการวิชาการและสังคม

คณะกรรมการ ....................................................

ผู้อำนวยการ ...................................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ...............................................

 องค์ความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการ ....................................................

ผู้อำนวยการ ...................................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ...............................................

 


ฝากแนะนำและแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งข้อมูลและความรู้มากมาย

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม