ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 QUOTA ในระบบ TCAS 65 พร้อมกำหนดการรายงานตัว | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 QUOTA ในระบบ TCAS 65 พร้อมกำหนดการรายงานตัว

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี   |     |  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ QUOTA รอบ 2 ในระบบ TCAS 65
พร้อมกำหนดการรายงานตัวระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 

      จากประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบ TCAS 65 | ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

      ท่านอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ และคณะผู้บริหารฯ แสดงความยินดีต่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี และมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางคณะพยาบาลศาสตรฯ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พร้อมกําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางประชาสัมพันธ์, Social Media ให้ทั่วถึงและทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


ตาราง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ QUOTA ประจําปีการศึกษา 2565


กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชธานี

  * รอบที่ 3 Admission : 2 – 10 พฤษภาคม 2565

  * ประกาศผล : 18 พฤษภาคม 2565

  * รายงานตัว : 2 – 5 มิถุนายน 2565

 

กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 


เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045319900 ต่อ 118,138
>> เปิดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม